Työn tulevaisuus: Terveellinen elämä tekoälyn avulla

Tulevaisuuden työ ­-sarjamme kolmannessa jaksossa keskustelemme hyvinvoinnista yhdessä Johanna Jussilan, Crescendo Consulting & Management, ja Joni Jaakkolan, Optimal Performance, kanssa. Hyvinvointi heijastuu suoraan työpäiviimme, tapaamme kommunikoida muiden kanssa ja kykyymme selviytyä hektisistä ajanjaksoissa töissä sekä kotona. Aihe on siis tärkeä meille kaikille!

ei lisästressiä syömisestä

On selvää, että ravinto tukee työpäiviämme. Jonin mukaan ihmisten suurin haaste syömisen kannalta on epäjohdonmukaisuus. Säännöllinen ateriarytmi puuttuu, kasviksia syödään liian vähän ja taas herkkuja syödään liian paljon. Ihmiset ovat usein epätietoisia oikeanlaisesta syömisestä. ”Luullaan, että on vain 1–2 vaihtoehtoa, jotka ovat oikein ja loput väärin. Loppujen lopuksi on 150 eri filosofiaa, joilla voi syödä fiksusti.” toteaa Joni.

Johannan kysyessä Jonin omista syömistottumuksista ja ravintomääristä, Joni vastaa, ettei hän itsekään mittaa ravintomääriään. Esimerkiksi lounasbuffettiin mennessään hän vain täyttää lautasen lautasmallin mukaisesti: puolet kasviksia, neljäsosa proteiinin lähteitä ja neljäsosa hiilihydraatin lähteitä.

Joni painottaa vaivattomuuden tärkeyttä terveellisyydessä: ”Syömisessä on tärkeää, että kun alkaa tehdä parempia valintoja, niin se ei ala tuottaa lisästressiä.”

Tulevaisuudessa vaivattomuutta terveellisissä elämänvalinnoissa lisää uusi teknologia, erityisesti sensoriteknologia. Sensoriteknologia muistuttaa meitä riittävästä ravinnon ja unen määrästä, ja edistää ihmisten hyvinvointia monella tapaa. Mennään ajassa kolmekymmentä vuotta eteenpäin ja robotiikka on luonnollinen osa myös työpäiväämme. Vuonna 2050 robotiikka tukee meidän työntekoa ja työstä palautumista, ja robotti voi vetää esimerkiksi taukojumpan työpaikan kahvihuoneessa.

robotti tekee työt

Johanna ja Joni pohtivat tulevaisuuden työtehtäviä, jotka voivat muuttua radikaalisti tulevien vuosikymmenten aikana. ”Ihmisillä on ollut töitä kahdesta syystä. Me osaamme tehdä lihastyötä ja osaamme ratkaista ongelmia. Robotit ja automaatio ovat vieneet paljon lihastyöstä, ja taas tekoäly osaa ratkaista ongelmia sekä pureskella dataa paremmin kuin ihmiset.” Joni analysoi. Joni epäileekin, että näiden seurauksena ihmisille syntyy työelämässä kolmas, täysin uudenlainen sektori.

Tulevaisuuden uskotaan lisäävän itsensä toteuttamisen merkitystä työtehtävissä ja ihmisten suhde työhön muuttuu erilaiseksi. ”Mitä jos vuonna 2050 ei tarvitse käydä enää töissä maksaakseen laskut?”, kysyy Joni. Entä mitä Joni silloin tekisi kaiket päivät: “Varmasti sitä mitä teen nytkin. Kävisin luennoimassa ja sivistämässä ihmisiä.”

Joni toivoo työelämän muuttuvan rennommaksi robottien tehdessä raskaat työt. Ihmiset voivat tehdä haastatteluja, kirjoittaa runoja, tai mitä ikinä mieleen tulee.

ENNUSTUKSET VUODELLE 2050:

  • Ihmiset tulevat tekemään töitä aivan eri tavalla
  • Robotiikka tulee tukemaan täysillä päivittäistä työn tauottamista.
  • Sensoritekniikka kertoo meille ajankohtaista dataa hyvinvoinnistamme ja voimme keskittyä oikeiden asioiden parantamiseen.

 

Ruokakuva