Coworking – mitä ja kenelle?

Viimeisimmässä artikkelissamme valotimme toimistohotelli -käsitettä – jos termi on vielä epäselvä, käy kurkkaamassa artikkeli täältä. Nyt on aika ottaa käsittelyyn coworking, eli jaettu, yhteisöllinen työtila – mistä konsepti on saanut alkunsa, mitä kaikkea se pitää sisällään sekä minkälaisia etuja coworkingiin liittyy.

Coworking ei ole suinkaan uusi ilmiö – ihmiset ovat aikojen alusta asti työskennelleet enemmän tai vähemmän yhdessä, ja coworkingiin tarkoitettuja tiloja alkoi muodostua jo 1990-luvulla – ja coworking-tilojen suosio on kasvanut viimevuosina merkittävästi. Kasvaneesta suosiosta huolimatta koemme, että coworkingin tuoma joustava ja yhteisöllinen työnteon malli voisi sopia vieläkin useammalle. Tässä artikkelissa kerromme, mitä coworking tarkoittaa, ja pyrimme helpottamaan vertailua ja päätöksentekoa coworkingin ja muiden työtilaratkaisujen välillä.

COWORKING: LYHYT HISTORIA

Coworkingin esiäitinä pidetään 1990-luvun puolessa välissä syntyneitä hakkeritiloja, voittoatavoittelemattomia yhteisöllisiä työpajoja, joihin samanmieliset ihmiset kokoontuivat tekemään töitä, viettämään aikaa ja keskustelemaan yhteisistä kiinnostuksenkohteistaan. Ensimmäinen hakkeritila, C-base, syntyi Berliinissä vuonna 1995. Hakkeritilojen ideasta johdettuna ensimmäinen varsinainen coworking-tila lanseerattiin vuonna 2002 Wienissä. Tarkoituksena oli luoda kodin ulkopuolinen tila, johon arkkitehdit, PR-konsultit, startupit ja muut luovien alojen freelancerit voisivat kokoontua työskentelemään ja tekemään yhteistyötä.

2000-luvun alkupuolella coworking-työtilat olivat vielä varsin pieni niche, mutta 2010-luvulta lähtien tilojen suosio ja määrä on kasvanut hurjasti. Nykyään coworking-paikkoja on yli 19 000 ympäri maailmaa, ja ne ovat suosittuja niin freelancerien, digital nomadien kuin suurempienkin yritysten keskuudessa. Coworking-tilojen suosion ja etätyön lisääntymisen myötä tilojen määrän on ennustettu jopa tuplaantuvan vuoteen 2024 mennessä.

Maiju ja Ilana Erottajalla

MITÄ ON COWORKING?

Yksinkertaisesti ilmaistuna coworking on työtila, johon eri alojen työntekijät ja yrittäjät kokoontuvat tekemään töitä. Coworking on hieman kuin työntekoon tarkoitettu kahvila – sillä erotuksella, että tilat ovat ergonomiset, hiljaisemmat ja kahvia saa juoda ilmaiseksi niin paljon kuin haluaa (ainakin meillä VillageWorksilla). Coworking tarjontaa löytyy nykypäivänä varsin paljon, ja paikat vaihtelevat pelkistetyn simppeleistä hyvin moderneihin ja futuristisiin tiloihin.

Coworkingissa tilat, palvelut ja välineet, eli esimerkiksi työpöydät ja -tuolit, internet ja puhelinkopit, jaetaan käyttäjien kesken. Koska tilat ja palvelut on jaettu, on coworking huomattavasti budjettiystävällisempi ratkaisu kuin oman toimiston vuokraaminen. Lisäksi coworkkaajat jakavat työyhteisön ja luovat näin uusia ammatillisia verkostoja ja ihmissuhteita. Coworking-tilaa voikin kutsua sosiaaliseksi työtilaksi, jonne ammattilaiset eri yrityksistä ja taustoista tulevat paitsi työskentelemään, myös jakamaan osaamistaan ja löytämään uusia ideoita.

Toisin kuin kahvila, coworking ei kuitenkaan ole meluisa työympäristö, sillä (toisin kuin kahvilassa) kaikki coworkkerit ovat saapuneet tiloihin tekemään töitä. Toki tiloissa saattaa olla satunnaista keskustelua ja sananvaihtoa, joten täysin hiljaisia coworkingitkaan eivät ole – paitsi jos suuntaat erikseen hiljaiselle työlle tarkoitettuun tilaan, jollaisia esimerkiksi meillä VillageWorks Suomitalolla on tarjolla. Brainstormaukselle, workshopeille, puheluille ja kokouksille on kuitenkin coworking-tiloissa omat alueensa, joten voit turvallisin mielin luottaa, että tiloissa on tarpeeksi hiljaista työnteolle. Coworkingin hyviä puolia onkin se, että työtilojen lisäksi coworkkaajat saavat käyttöönsä myös muita yhteisiä tiloja – esimerkiksi keittiöt, lounge-tilat, puhelinkopit ja workshop-huoneet. Lisäksi hintaan sisältyvät kaikki työtilainfraan liittyvät palvelut, kuten netti, sähköt, siivous, ja niin edelleen.

Koska työtilat jaetaan useamman käyttäjän kesken, coworkingit ovat jo lähtökohtaisesti yhteisöllisiä työtiloja. Keskusteluja ja uusia ihmissuhteita syntyy helposti kahvitaukojen ja lounashetkien äärellä, mutta muitakin tapoja yhteisöllisyyden rakentamiseen on. VillageWorksilla jäsenyyteen sisältyy paljon tapahtumia, joiden tarkoituksena on madaltaa verkostoitumisen kynnystä. Lisäksi jäsenyyteen kuuluvat tapahtumat ja edut ovat erinomainen työhyvinvointia edistävä etu. Esimerkiksi aamujooga, työpäivän jälkeinen treenisessio tai lounastunnin meditaatioharjoitus lisäävät kummasti kykyä keskittyä ja saada tehot irti työpäivästä.

VillageWorks Sähkötalo

KENELLE COWORKING SOPII?

Tyypilliseksi coworking-asiakkaaksi mielletään freelancerit ja yksityisyrittäjät, eikä se ole suinkaan väärä käsitys – iso osa coworkingeissa työskentelevistä lukeutuu juuri edellä mainittuihin ryhmiin, ja ratkaisu onkin heille enemmän kuin sopiva. Coworking tarjoaa joustavan, budjettiystävällisen ja kotitoimistoa ergonomisemman tavan tehdä töitä ja laajentaa samalla työyhteisöään. Coworking voi kuitenkin toimia erittäin hyvänä ratkaisuna myös suuremmille yrityksille erilaisten etä- ja hybridityömallien mahdollistajana.

COWORKINGIN ETUJA OVAT:

Joustavuus: Coworking on joustava tapa tehdä töitä. Useimmat toimijat eivät vaadi pitkää sitoutumisaikaa, vaan sopimuksen voi irtisanoa tai jäädyttää joustavasti ja omien tarpeiden mukaan. Joustavuus mahdollistaa nopean reagoinnin yritystoiminnan muutoksiin ilman ylimääräisiä kuluja.


Työergonomia: Myönnetään pois: kotona työskentelyssä on paljon hyviä puolia, mutta työergonomia ei ole yksi niistä. Coworking-tilassa ergonomiasta on huolehdittu muun muassa sähköpöytien ja mukavien työtuolien avulla.


Budjettiystävällisyys: Coworking on omaa toimistoa tai työhuonetta edullisempi ratkaisu. Lisäksi tiedät jäsenyytesi täsmällisen hinnan ja sisällön aina etukäteen, joten budjetointi ja kulujen ennakointi on helppoa.


Yhteisöllisyys: Jokainen kotoa käsin töitä tehnyt tietää, että työskentely voi välillä tuntua yksinäiseltä, eikä kotona synny juurikaan uusia verkostoja. Coworking-paikalta löydät samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa jakaa lounastunnit ja kahvitauot.  Harvaa myöskään harmittavat verkostojen kautta syntyvät potentiaaliset uudet työmahdollisuudet.


Tehokkuus: Erikseen työlle omistettu paikka lisää työn tehokkuutta ja helpottaa työn ja vapaa-ajan erottamista toisistaan. Yhdessä muiden kanssa työskentely motivoi keskittymään työhön, ja toisaalta kodin askareet eivät ole varastamassa huomiota työasioilta. Muiden kanssa työskentely ja keskustelu boostaa myös luovuutta ja auttaa löytämään uusia näkökulmia kinkkisiinkin pulmiin.


Edut: Coworking-jäsenyyksiin sisältyy toimivan työpaikan lisäksi paljon muitakin etuja. Esimerkiksi meillä VillageWorksilla coworkkaajat pääsevät ilmaiseksi kaikkiin tapahtumiimme (muun muassa joogat, aamupalat, afterworkit, workshopit ja TFW-treenit), saavat etupankkimme käyttöönsä ja nauttivat tietenkin ilmaisesta kahvista ja teestä.

VillageWorks Suomitalo coworking

SOPIIKO COWORKING KAIKILLE?

Coworkingin hyvistä puolista huolimatta on selvää, ettei coworking-ratkaisu sovi kaikille. Käydään siis läpi myös coworkingin huonot puolet.

Rajatut mahdollisuudet vaikuttaa työtilojen ulkoasuun: Koska coworkigit ovat jaettuja työtiloja, ovat niiden brändäysmahdollisuudet melko rajatut. Coworkingissä saat työpöydät, tuolit ja tilat sen näköisinä, kuin ne ovat – et siis voi maalata seiniä yrityksesi brändin värein, tuoda mukanasi omia huonekalujasi tai kiinnittää logoasi coworking-tilan seinään.

Vähemmän yksityisyyttä: Coworkingissa jaat tilat muiden, eri yrityksiin kuuluvien käyttäjien kanssa. Jos siis teet työtä, jossa muiden käyttäjien läsnäololla vaarannat salassapitovelvollisuutesi, johon sisältyy paljon kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua tai johon kuuluu esimerkiksi päivittäisiä, useiden tuntien mittaisia teams palavereja, on oma työhuone sinulle paremmin soveltuva ratkaisu.

Rajattu koko: Toimistohotellit eivät yleisesti ottaen toimi ratkaisuna erittäin suuria tiloja tarvitseville yrityksille, eikä coworking ole poikkeus.

COWorking hybridityön mahdollistaja

Hybridityön yleistyttyä ja työntekijöiden tehdessä entistä enemmän etätyötä moniin toimistoihin on jäänyt tilaa, joka roikkuu suuren osan ajasta tyhjillään. Tyhjä tila aiheuttaa turhia kuluja, mutta tilasta luopuminen on hankalaa, koska kaikkien työntekijöiden tulee satunnaisesti mahtua samalle työpaikalle. Kuulostaako tutulta?

Toimiston ja coworkingin yhdistävä ratkaisu mahdollistaa tehokkaan tilojen käytön. Kun työtilat on jaettu oman toimiston ja coworking-paikkojen välille kaikki työntekijät mahtuvat halutessaan työpaikalle, mutta vuokraa ei tarvitse maksaa liian suuresta toimistotilasta, joka seisoisi suurimman osan ajasta puolitäytenä. Työntekijämäärän muuttuessa työpisteiden määrää on tällaisessa ratkaisussa nopeaa ja joustavaa muokata, ja näin vältytään turhilta kuluilta. Tarvittaessa käytössä on aina myös yksityinen toimistotila, jonne työntekijät voivat vetäytyä silloin, kun työ vaatii enemmän yksityisyyttä tai sisältää paljon yhteistyötä oman tiimin jäsenten kanssa. Lisäksi coworkingissa työskentelyn myötä käsitys työyhteisöstä laajenee, mikä ruokkii luovuutta ja uusia ideoita ja madaltaa kynnystä yritysten väliseen yhteistyöhön.

VillageWorks Coworking

VillageWorksillä on tällä hetkellä viisi coworkingin-tiloja tarjoavaa toimistohotellia pääkaupunkiseudulla; Suomitalo Lönnrotinkadulla Kampissa, Valas Hämeentiellä Kurvissa, Lauttasaari Heikkilänkadulla Lauttasaaressa, Sinihelmi Mankkaalla Espoossa sekä Sähkötalo Kampin kauppakeskuksen kyljessä Kampissa.

 

VillageWorks tarjoaa useita erilaisia coworking-jäsenyys vaihtoehtoa: Coworking Flex sekä Coworking Fixed. Flex-jäsenyyteen kuuluu vapaa työpiste haluamastasi kohteesta, sekä kaikki Village-jäsenyyteemme sisältyvät edut. Fixed-jäsenyyteen kuuluu kiinteä, vain sinulle varattu työpiste, lukittava laatikosto, käyttöoikeus toimipisteesi osoitteeseen yrityksesi postiosoitteena, sekä kaikki muut Village-jäsenyyksiimme kuuluvat edut. Voit tulla työskentelemään coworkingiin arkisin myös päiväpassilla tai 10 kerran passilla. Lisäksi tarjolla yrityksille räätälöidyt paketit. Lue lisää vaihtoehdoista täältä.

Coworking-jäsenyyteen kuuluu:

  • Käyttöoikeus ja pääsy tiloihin 24/7
  • Asiakaspalvelumme (avoinna arkisin 8:30-16:00)
  • Infra: siivous, netti, sähköt, printit, avaimet, vartiointi ja muut työtilojen toimivaan käyttöön kuuluvat palvelut
  • Ergonomiset työvälineet, kuten sähköpöydät ja mukavat työtuolit
  • Yhteiset tilat, kuten keittiöt, lounge-tilat ja puhelinkopit
  • Ilmaiset kahvit ja teet
  • Kutsut VillageWorksin tapahtumiin
  • Oikeus hyödyntää VillageWorksin etupankin etuja
  • Sekä tietenkin upea VillageWorks työyhteisö!

Lue lisää