Itse- ja ihmistuntemus tulevaisuuden menestystekijät

Daniela \\ 19.11.2019

Nykyiset ja tulevat työelämän vaatimukset ovat korostamassa itse- ja ihmistuntemuksen merkitystä. Ei tarvitse olla ammattipsykologi tai –terapeutti, mutta riittävällä tavalla tulisi tuntea itseään ja muita ihmistyyppejä, jotta pärjää työssään mahdollisimman hyvin. Nämä osaamisvaatimukset korostuvat johtamistyötä tekevillä, mutta ne ovat yhtä tärkeitä jokaiselle, joka tekee töitä muiden ihmisten kanssa. Lisähaasteen tähän tuo se, että yhä useampi meistä tekee töitä erilaisissa virtuaalitiimeissä.

Järjestimme 10.4.2019 Village Worksin asiakkaille tilaisuuden, jossa avasimme itsetuntemuksen merkitystä erinomaisen johtamisen taustalla. Seuraava tilaisuus pidetään ensi vuoden puolella. Keskustelu oli vilkasta ja aihe lähellä jokaista, olemmehan kaikki sidoksissa ympäristöömme oman vuorovaikutuksen kautta. Huhtikuun tilaisuus oli myös numeropalautteiden perusteella onnistunut ja tarpeellinen.

 

PALAUTE ON KAIKEN EDELLYTYS 

Lähtökohtaisesti itsetuntemusta on hyvä kehittää erilaisten omaa persoonallisuutta luotaavien työkalujen avulla. Näin rakentuva käsitys itsestä on kuitenkin aina vajaa. Mahdollisuutemme havaita oman käyttäytymisen vaikutuksia muissa ihmisissä on rajallinen. Siksi puhummekin käyttäytymisen sokeasta alueesta – asioista jotka muut ihmiset huomaavat, mutta joita en itse tiedosta. Tästä syystä tarvitsemme jo pelkästään itsetuntemuksen kehittämiseen muilta ihmisiltä tulevaa palautetta. Ja kun siirrytään oppimisen alueelle, tunnemme sanonnan ”palaute on mestarin aamiaista”. 

 

PALAUTE PITÄÄ ITSE HANKKIA

Jokainen meistä haluaisi työstään ja tekemisistään enemmän palautetta. Tosiasia on, että varsinkaan esimiehenä en saa riittävästi jäsenneltyä palautetta, ellen sitä itse aktiivisesti hanki. Palautetta on helppoa pyytää ja antaa, kun käytetään oikeaa työkalua. Tämän vuoksi niin sanottu 360o palaute on hyvin suosittu tapa koota itselleen kokonaisvaltaista palautetta. Työkalu, joka perustuu järkevään ja käytännölliseen viitekehykseen, auttaa nostamaan vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia esiin rakentavalla tavalla. Tämä on tärkeää, jotta vastaanottajan puolustusmekanismit eivät torju saatua palautetta. 

 

KAIKKI PALAUTE ON ARVOKASTA 

Palautteen antamisessa ei kannata kangistua kaavoihin, mutta näillä sisällöillä pääset hyvin liikkeelle. Tärkeintä on, että kaikki palaute kuvastaa omakohtaisia havaintojasi. Lisäksi palaute tulisi kohdistua lähiajan tapahtumaan. Kauan aikaa tapahtuneiden vatvominen jälkikäteen ja lähinnä muilta kuuluihin huhuihin perustuva palaute rikkoo enemmän kuin rakentaa. Positiivinen palaute on helpompi antaa, koska tuolloin ollaan tyytyväisiä käyttäytymiseen ja halutaan sen jatkuvan. Rakentava/korjaava palaute koetaankin huomattavasti haasteellisemmaksi. Oheisilla sisällöillä voit helpottaa palautekeskustelua sekä saada siihen muutokseen johtavaa lopputulosta: 

  1. Kuvaile palautteen vastaanottajan käyttäytymistä ja tilannetekijöitä.
  2. Kuvaile havaitsemiasi vaikutuksia muihin ihmisiin tai tapahtumiin.
  3. Keskustelkaa vaihtoehtoisista tavoista toimia.
  4. Pyri itse olemaan esimerkkinä siitä, miten palautetta otetaan vastaan.

 

MITÄ LAHJAKSI HENKILÖLLE,
JOLLA ON JO KAIKKEA?

Palautteeseen on usein liitetty kuvaus, että se on lahja palautteen vastaanottajalle. Joulun lähestyessä kannustammekin antamaan kestävän sekä hyödyllisen lahjan tärkeille ihmisille ympärilläsi. Haluamme mahdollistaa kasvuanne siten, että ensi vuoden 2020 teemalla jokainen Village Worksin asiakas saa meiltä 20 prosentin alennuksen kaikista palautetyökaluista ja niiden käyttöön liittyvistä valmennuspalveluista.

Kehittymismyönteistä loppuvuotta sekä tuetaan yhdessä palautteella kasvua ja hyvinvointia!

Kehittymisterveisin,

Dosentti, KT Vesa Nissinen ja Dosentti, KT Tommi Kinnunen
Deep Lead
Eteläesplanadi 2, 4. kerros