”Hyvä johtajuus on ennen kaikkea ihmisyyttä”

Daniela \\ 01.04.2022

Mistä on hyvät johtajat tehty? Maaliskuussa VillageWorksin kuukauden aiheena olivat inspiroivat johtajat ja tasa-arvo työelämässä. Teeman kunniaksi kysyimme yhteisömme jäseniltä, millaiset asiat heidän mielestään tekevät hyvän johtajan. Päällimmäisinä teemoina esiin nousivat empaattisuus sekä kyky kuunnella ja olla läsnä tiimin arjessa. Lisäksi johtajissa arvostettiin oman toimialan vahvaa osaamista, tiimin ja työntekijöiden hyvinvoinnin etusijalle asettamista, huumorintajua sekä taitoa antaa palautetta.

Kyselyn yhteydessä pitämässämme ”Nimeä inspiroiva johtaja” -äänestyksessä ehdokkaiden joukosta ykköseksi nousi ajatusjohtajuustoimisto Bonfire Agencyn toimitusjohtaja Maria Sillanpää. Pyysimme Marian haastatteluun kertomaan, mitä johtajuus hänelle merkitsee ja minkälaista johtajuutta hän itse arvostaa.

Kyselyssä Mariaa kuvailtiin muun muassa empaattiseksi ja lämminhenkiseksi johtajaksi, joka kuuntelee ja ajaa aina työntekijöidensä etua. Saatu tunnustus lämmitti selvästi toimitusjohtajan mieltä.

”Tuntuuhan se ihanalta, varsinkin kun johtajana on vielä varsin uudessa roolissa. Uskon, että helposti lähestyttävyyttä ja luottamusta lisää se, että tuon avoimesti esiin myös omia puutteitani ja haasteitani.”

Maria kertoo, että Bonfirella on alusta asti panostettu heidän omien arvojensa mukaisen yrityskulttuurin rakentamiseen sekä haluttu tehdä kaikki rekrytoinnit huolella.

”Olen onnellinen siitä, että Bonfirella olen pystynyt tekemään arvojeni mukaisia päätöksiä vaikeinakin aikoina”

”Minulle hyvä johtajuus merkitsee ennen kaikkea ihmisyyttä. Olen onnellinen siitä, että Bonfirella olen pystynyt tekemään arvojeni mukaisia päätöksiä vaikeinakin aikoina.”

Entä miten syntyvät onnistuneet rekrytoinnit?

”Rekrypäätöksissä olemme pitkän kokemuksen sijaan painottaneet oikeanlaista asennetta, motivaatiota ja oppimiskykyä. Meillä on rekrytoinneissa aina useampi vaihe ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni tiimistämme pääsisi tapaamaan finalistikandidaatteja ennen lopullista rekrypäätöstä. Nyt meitä on jo 13 hengen tiimi, ja olemme joka ikisessä rekrytoinnissa onnistuneet todella hyvin. Johtaminen on huomattavasti helpompaa, kun on tiimi, johon voi luottaa 110 %.”

Myös rekrytointivaiheen jälkeen työntekijöiden viihtyvyyteen sekä työn ja vapaa-ajan tukemiseen panostetaan. Maria kokeekin, sitoutumisen lisäksi hyvinvoivat työntekijät lisäävät myös asiakkaiden tyytyväisyyttä. Työntekoa voidaankin sovittaa Bonfirella poikkeuksellisen joustavasti.

”Oli kyseessä sitten maalle muutto, opinnot työn ohella ja luennoille osallistuminen toimistoaikaan, tehtävien vaihtaminen sisäisesti, 60 % työviikko, sivutoimisten töiden tekeminen oman yrityksen kautta tai muutto ulkomaille talveksi, niin nämä ovat kaikki ihan toteutettavissa olevia asioita, joista ei ole työnantajalle mitään haittaa. Päinvastoin!”

Vaikka Maria on toiminut yrityksen toimitusjohtajana vasta reilun vuoden, on matkaan mahtunut myös vaikeita aikoja. Kun Maria alkuvuodesta 2021 hyppäsi toimitusjohtajan saappaisiin, oli koronaepidemia jatkunut jo lähes vuoden, ja monien muiden firmojen lailla myös Bonfire oli saanut osansa kurimuksesta.

”Uskon, että tulevaisuuden visiointi oli minulle kaikista haastavinta, kun hyppäsin toimarin hommaan keskellä koronakriisiä, jossa piti vain jotenkin selvitä taloudellisesti vaikeista kuukausista. Onneksi viime syksynä saimme käännettyä tekemisen jälleen kasvu-uralle ja sen jälkeen on ollut taas enemmän energiaa tulevaisuuden visiointiin, kehityshankkeisiin ja uusiin rekrytointeihin.”

Toisaalta kriisi toi myös luottamusta omaan tekemiseen. Oman organisaation muutoskyvyn ja ketteryyden konkreettinen todistaminen sekä oma selviytyminen tiukasta tilanteesta on sekä lisännyt itsevarmuutta että kasvattanut entisestään luottoa omaan tiimiin ja organisaatioon. Kriisin keskellä Bonfirella panostettiin ennen kaikkea avoimeen viestintään.

”Kun koko tiimille kertoo avoimesti esimerkiksi kassahaasteista, on heidät helpompi saada mukaan selättämään kriisiä yhteisvoimin”

”Kun koko tiimille kertoo avoimesti esimerkiksi kassahaasteista, on heidät helpompi saada mukaan selättämään kriisiä yhteisvoimin. Jälkikäteen olen ollut tiimillemme todella kiitollinen heidän panoksestaan ja venymisestään viime kevään vaikeina kuukausina. Erityisesti tuosta ajasta jäi mieleen se, kun jopa bisnesmediamme päätoimittaja alkoi buukkaamaan myyntitapaamisia. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, että meillä on mielestäni poikkeuksellisen hyvä tiimihenki, jossa kaveria autetaan yli omien vastuualueiden.”

Kiitosta saavat tiimiläisten lisäksi Marian yhtiökumppani Laura Pääkkönen, Marian mies Juha sekä Bonfiren Advisory Board, joiden kanssa sparrailu antoi hyvien vinkkien lisäksi voimaa ja tukea selviytyä vaikeista ajoista. Maria kertookin, että jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt delegoida vielä enemmän vastuuta muille.

”Nyt kun katson taaksepäin, niin minun olisi pitänyt pitää parempaa huolta myös itsestäni. Tein ihan liikaa töitä, enkä huolehtinut omasta jaksamisestani. Se varmasti näkyi myös johtamisessani.”

Myös Marian omalle uralle on mahtunut monenlaisia johtajia. Yhtiökumppani Lauran lisäksi erityiskiitosta johtamistyöstään saa Marian entinen esihenkilö Kari.

”Eniten arvostin esihenkilöäni Karia, joka auttoi minut alkuun myyntiurallani. Olin kova ja innokas buukkaamaan myyntitapaamisia, mutta alkuun epävarma substanssiosaamisestani asiakastapaamisissa, joten Kari kulki sinnikkäästi mukana myyntitapaamisissani, kunnes sain lisää itsevarmuutta ja myyntityön rullaamaan.”

Uransa alkupuolella Marian on saanut todistaa myös epäreilua johtamiskulttuuria. Sen takia Maria haluaisi vaikuttaa erityisesti nuorten asemaan työelämässä. Harjoittelijat ja uransa alkuvaiheilla olevat nähdään Marian mielestä usein työntekijöinä, joilla voi teettää paljon töitä pienellä palkalla.

”Nuoret tarvitsevat ennen kaikkea tukea, hyviä roolimalleja sekä empaattisen esihenkilön, jotta he saavat luottamusta omaan tekemiseensä ja kerryttävät itsevarmuutta toimia työelämässä”, Maria sanoo.

Turhan kyttäämisen ja pelkkään tehokkuuteen keskittyvän ajattelun sijaan Maria kokeekin, että johtajan tärkeimpiä tehtäviä on selkeyttää organisaation yhteinen suunta ja tavoitteet sekä toimia työntekijöiden onnistumisen mahdollistajana. Käskyttämisen sijaan tärkeässä roolissa on sparrailu yhdessä tiimin kanssa. Tulevaisuuden johtamisen tärkeimmiksi teemoiksi Maria nostaa työelämän entistä suuremman joustavuuden, vastuullisuuden sekä teknologian ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet niin työntekoon kuin johtamiseen. Johtamisessa on pitkään keskitytty tuottavuuteen ja tehokkuusajatteluun, mutta tulevaisuuden johtamisen keskiöksi Maria nostaa inhimillisyyden.

”Mielestäni tärkeintä johtamisessa on olla rohkeasti oma itsensä kaikkine heikkouksineen, mutta samaan aikaan rekrytoida ja koota ympärilleen itseään fiksumpia ihmisiä.”