Käyttöehdot

 

Käyttöoikeudet

BCP RE Helsinki (jäljempänä VillageWorks) myöntää sinulle tässä dokumentissa lueteltujen ehtojen sekä kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen oikeuden tarkastella ja ladata VillageWorksin verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjänä säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa. Kaikki oikeudet, joita ei tässä dokumentissa nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palveluun liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit ja domain-nimet) kuuluvat teoksen laatijalle, VillageWorksille tai sen yhteistyötahoille. Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, tallentaa, muuttaa, levittää, julkaista, käyttää uudelleen, lisensoida, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan, VillageWorksin tai sen yhteistyötahon ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Sisältöä saa kuitenkin tallentaa tai ottaa siitä jäljennöksiä henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät niiden omistajalla. Jos VillageWorks nimenomaisesti sallii sivuston käyttäjän ladata tai tulostaa internet-sivuilla julkaistuja tietoja, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittu myös julkisessa viestinnässä edellyttäen, että lähde ilmoitetaan.

Vastuut

VillageWorksin verkkosivustot ja niiden sisältö on VillageWorksin sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. VillageWorks tekee parhaansa, että sivuston sisältö olisi virheetöntä ja sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta VillageWorksin www-palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on-” ja ”sellaisena kuin se on käytettävissä” – periaatteella. VillageWorks ei anna mitään takuita sivuston sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta ja virheettömästä toiminnasta. VillageWorks, sen lisenssinantajat, yhteistyöyritykset, vastuuhenkilöt tai työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä, odottamattomista tai satunnaisista vahingoista, jälkivahingoista, rangaistusvahingonkorvauksista tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat Village-Worksin www-sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai sivustolla olevista tiedoista tai ohjelmista. VillageWorksin www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille tai sovellukseen, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu. VillageWorks ei sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sovelluksesta, sen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta johtuvaan vastuuseen. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan niissä kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. VillageWorks pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia www-sivustoon.

Käyttäjän tuottama aineisto

Toimittamalla materiaalia (kuten tietoja, palautetta, kuvia, kysymyksiä, ideoita, tilauksia jne.) jollekin VillageWorksin palvelimista, esimerkiksi sähköpostitse tai VillageWorksin verkkosivuston välityksellä materiaalin toimittajana hyväksyt ja vahvistat seuraavat asiat:

 – aineisto ei sisällä mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa, immateriaalioikeuksia rikkovaa tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia.

 – ennen aineiston siirtämistä olet ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin virusten tai muiden epäpuhtauksien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi 

– omistat aineiston ja/tai sinulla on rajoitukseton oikeus toimittaa se meille ja VillageWorks saa julkaista aineiston kustannuksitta ja käyttää sitä tai mitä tahansa siinä mainittuja ideoita tuotteissaan korvauksetta, käyttörajoituksitta, mainitsematta lähdettä ja ilman maksu- tai vastuuvelvollisuutta

 – hyväksyt sen, ettet ryhdy oikeudellisiin siirtämiäsi aineistoja koskeviin toimenpiteisiin VillageWorksia kohtaan ja sitoudut hyvittämään VillageWorksille kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot, joihin mikä tahansa taho ryhtyy VillageWorksia vastaan toimittamasi aineiston suhteen. VillageWorksilla on oikeus koska tahansa poistaa käyttäjien jättämää aineistoa. VillageWorks ei ota minkäänlaista vastuuta, eikä sitä voida asettaa vastuuseen, jollekin palvelimistamme siirretystä aineistosta.

Sosiaalisen median käyttöehdot

VillageWorksin sosiaalisen median tilien tarkoituksena on tarjota keskustelualusta VillageWorksista kiinnostuneille henkilöille. Emme kuitenkaan vastaa sivuilla käyttäjien toimesta esitetyistä kommenteista. Pidätämme oikeuden poistaa sivultamme sisällön, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai jonka koemme muuten sopimattomaksi.

Kunnioita muita käyttäjiä ja heidän näkemyksiään ja toimi hyvien tapojen mukaan. Emme salli sivuillamme mitään hyvän tavan vastaista sisältöä emmekä uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa materiaalia, tai mainontaa taikka tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia. Käyttöehtojen vastaisesti toimivilta käyttäjiltä voidaan poistaa oikeus kommentoida sivun sisältöä. VillageWorksin henkilöstöön kuuluvien henkilöiden tulee kertoa käyttäjille edustavansa VillageWorksia

Sivuston muuttaminen

VillageWorks pidättää oikeuden milloin ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai estää pääsyn sivustolle tai rajoittaa sitä milloin tahansa tai lopettaa sivut siitä erikseen ilmoittamatta. VillageWorks ei ole missään vastuussa käyttäjälle www-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Käyttöehtojen tarkistus

VillageWorks pidättää oikeuden koska tahansa, ilman ennakkovaroitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat näkyvissä verkkosivuilla.