Tietosuojaseloste

Tämä on BCP RE Helsinki Oy:n (Y-tunnus 2189209-5) (jäljempänä VillageWorks) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 14.6.2023. 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

BCP RE Helsinki (Y-tunnus: 2189209-5) 

Fredrikinkatu 61 A 

00100 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO

Tietosuojavastaava

Osoite: Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki

Sähköposti: info@villageworks.com

3. REKISTERIN NIMI

BCP RE Helsinki Oy:n asiakasrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten. 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

4.1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hallinta 

Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle palveluitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen. 

4.2. Markkinointi 

Olemme sinuun yhteydessä kertoaksemme uusista palveluista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita sekä kutsuaksemme sinut järjestämiimme tapahtumiin. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso kohta 9 selosteessa). 

4.3. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi 

Käsittelemme henkilötietoja huolehtiaksemme palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi. Koostamme henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme varmistaa palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen. 

4.4. Lakien noudattaminen 

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

4.5. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut 

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA LÄHTEET 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka 

 • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme esimerkiksi, kun ostat tai käytät palvelujamme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja; 
 • syntyvät verkkosivulla vierailun yhteydessä 
 • saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esimerkiksi Suomen Asiakastieto, Bisnode, Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. 

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle. 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä: 

 • perustiedot, kuten nimi, suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystiedot; 
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja varausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja –kiellot; 
 • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset; 
 • palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla; ja 
 • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella. 

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille: 

 • Suomen viranomaistoimia varten heidän niin edellyttäessä. 
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä; 
 • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä; 
 • kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja 
 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE 

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja Euroopan tietosuojaneuvoston antamien suositusten mukaisesti. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu vain rekisteröidyn etukäteisen suostumuksen perusteella.

8. EVÄSTEET

Käytämme evästeitä verkkosivulla www.villageworks.com. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Voit lukea lisää evästeistä täältä.

9. REKISTERIN TIETOTURVA PERIAATTEET

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti. 

10. SINUN OIKEUTESI 

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti. 

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä viestin meille osoitteeseen info@villageworks.com. Tarkastusoikeus on maksuton, mutta VillageWorks pidättää itsellään oikeuden periä maksun mikäli oikeutta käytetään ilmeisen perusteettomasti tai kohtuuttomasti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle mahdollisimman pian, viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta). 

11. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Säilytämme henkilötietoja tarpeellisilta osin myös noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

12. SELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Muutamme tätä selostetta tarpeen mukaan päivittämällä sitä verkkosivuillamme. Saat ilmoituksen muutoksista verkkosivuiltamme, josta löydät aina viimeisimmän version tästä selosteesta. 

13. OTA YHTEYTTÄ

Voit kysyä tästä selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä info@villageworks.com